Ogrodzenie wokół posesji pełni równocześnie wiele funkcji. Przede wszystkim stanowi granicę w widoczny sposób oddzielającą nasz teren od innych. Daje to nam poczucie prywatności, intymności i bezpieczeństwa. Ogrodzenie jako zewnętrzna granica posesji jest też jej wizytówką. Jego wygląd podpowiada odwiedzającym, czego mogą spodziewać się wewnątrz. Zarówno od strony estetycznej, jak i ze względu na stopień zabezpieczenia. Jeśli ktoś otoczył dom solidnym murem, przypuszczalnie ma powody, by chronić swoją prywatność. Eleganckie ogrodzenia ze zdobionymi przęsłami ogradzają z reguły równie eleganckie rezydencje, które powstały nie tylko jako miejsce zamieszkania, ale jako symbol zamożności i luksusu. Niezależnie od tego, jakim ogrodzeniem chcesz otoczyć swój dom zawsze musisz pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad montażu ogrodzeń. (aktualizacja artykułu: lipiec 2020)

Przepisy budowlane

Stawiając ogrodzenie należy w pierwszej kolejności przestrzegać Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (DzU. Z 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami), zwracając szczególną uwagę na zapisy dotyczącą ich usytuowania. Zakres podjętych prac powinien być wykonywany zgodnie z wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej, dlatego bardzo duże znaczenie ma podjęcie współpracy z doświadczonymi fachowcami w tej branży. Odpowiedzialność za należyty montaż leży po stronie wykonawcy i inwestora. Warto pamiętać, że producent elementów ogrodzeń nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

Projekt

Prace montażowe powinny być oczywiście poprzedzone wykonaniem projektu ogrodzenia, który przedstawi oczekiwany rezultat. Jeśli chcemy być zadowoleni, warto zaplanować każdy szczegół:

  • dokładnie określić wysokość muru, w tym słupków i podmurówki,
  • podać ilość przęseł lub innych powtarzalnych elementów i odległości pomiędzy nimi, w przypadku zastosowania przęseł trzeba uwzględnić sposób ich zakotwienia,
  • podać usytuowanie i szerokość bramy, furtek, skrzynki na listy, ewentualnie wydzielonej części oddzielającej kosze na odpady.

Musimy pamiętać o tym, w jakim stylu chcemy, aby ono było – czy nieco bardziej nowoczesne jak np. Murafit, czy raczej klasyczne jak Lusamur.

Fundamenty

Pierwszym etapem pracy jest przygotowanie wykopu pod fundament. Musi on mieć co najmniej szerokość muru (minimum 30 cm). Głębokość, na jakiej posadowiony musi zostać fundament jest uzależniona od strefy przemarzania gruntu. Waha się w granicach od 80 do 140 cm z różnych regionach Polski. Możliwość odstąpienia od tej zasady jest dopuszczalna, gdy mamy pewność, że w podłożu od głębokości przemarzania występuje czysty żwir lub piasek (tzw. grunty niewysadzinowe). Wówczas wykop powinien mieć najmniej 0,5 m.
W wykopie znajdzie się tzw. ława fundamentowa. Od jej wykonania zależeć będzie stabilność ogrodzenia, dlatego należy ją odpowiednio zabezpieczyć. Do zbrojenia poziomego wykorzystuje się powiązane strzemionami co 50 cm pręty żebrowane (cztery sztuki o średnicy 10 mm). Analogiczne zbrojenie pionowe należy umieścić w miejscach, gdzie zaplanowane jest położenie słupków – posłuży ono jako rdzeń słupków. Wykop wraz z przygotowanym zbrojeniem należy zalać betonem klasy C16/20. Jeśli planujemy długie ogrodzenie w fundamentach trzeba wykonać pionowe szczeliny dylatacyjne w odległościach 10-12 metrów. Przed przystąpieniem do dalszych robót konieczne jest odczekanie minimum 24 godzin. W celu uniknięcia wnikania wilgoci należy nałożyć na fundamenty izolację.

Układanie elementów muru

Istnieją dwa sposoby układania elementów ogrodzenia, w zależności od zaprojektowanej budowy muru. Jeśli słupki i przęsła mają tą samą grubość prace rozpoczynamy od podmurówki. Po wykonaniu 3-4 warstw, puste przestrzenie należy wypełnić betonem (C16/20), a następnie w podobny sposób ułożyć słupki. W przypadku, gdy słupki mają większą grubość niż przęsła, w pierwszej kolejności należy układać słupki, a później pomiędzy nimi węższy murek. Zwieńczeniem słupków powinny być daszki, które montujemy przy użyciu mrozoodpornego kleju do glazury. Powstałe szczeliny należy wypełnić odpornym na mróz silikonem, by uszczelnić całą konstrukcję.

Montaż przęseł

Przęsła zamontowane zostają na kotwach, które należy stabilnie osadzić w wykonanych wcześniej słupkach. Kotwy można wprowadzać w wycięte otwory i zalewać betonem lub uprzednio przyspawać do prętów zbrojonych, stanowiących rdzeń słupka. Lekkie przęsła można montować w ostatnim etapie do gotowego ogrodzenia, używając wkrętów i kotew chemicznych. Mocowanie cięższych elementów, takich jak bramy i furtki powyżej 50 kg sprawia, iż konieczne jest przyspawanie punktów mocowania.

Czystość i estetyka

Układając ogrodzenie należy zwrócić uwagę na zachowanie czystości. Wszystkie elementy przed ułożeniem należy oczyścić, a ewentualne nierówności zniwelować za pomocą szlifierki tarczowej. Jeśli zauważymy zabrudzenia z mieszanki betonowej lub kleju należy je niezwłocznie usuwać obficie polewając wodą. Zadbanie o schludne wykonanie bieżących prac pozwoli uniknąć zabrudzeń, dzięki czemu powstałe ogrodzenie będzie prezentowało się wyjątkowo estetycznie.

Pamiętaj również o tym, że nie tylko ogrodzenie stanowi wizytówkę dla Twojego domu, ale także kostka brukowa, jaką wybierasz. Przeczytaj nasz poradnik, jak ułożyć kostkę oraz w jaki sposób czyścić bruk, aby zawsze prezentował się zjawiskowo i estetycznie.