Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL” Spółka z o.o. realizuje
projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1. Badania na rynek dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie do produkcji samooczyszczającej się betonowej płyty architektonicznej z wewnętrzną nanoimpregnacją i nanofiltracją”.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie na skalę przemysłową płyty wykonanej według autorskiej technologii prasowania hermetycznego betonu z dodatkiem ditlenku tytanu.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie autorskiej technologii produkcji płyt betonowych z
wewnętrzną nanoimpregnacją i nanofiltracją.

Wartość projektu:

22 591 974 zł

Wartość dofinansowania:

9 900 000 zł