Kostka brukowa od wielu lat stanowi materiał budowlany wykorzystywany do układania nawierzchni parkingów, podjazdów i alejek przez ludzi na niemal całym świecie. Nic dziwnego – prawidłowo ułożona nawierzchnia może przetrwać nawet kilka dekad! Co jeszcze wpływa na wytrzymałość bruku i czy faktycznie jest to inwestycja na lata? O tym dowiecie się z naszego artykułu.

Jakość kostki brukowej

Beton i kostka brukowa to dwie najpopularniejsze opcje podczas wykańczania podjazdów i chodników w Polsce i zagranicą. Porównując kostkę brukową z innymi materiałami, trudno jednak mówić o rywalizacji, zważywszy na lepsze cechy bruku w zakresie wytrzymałości, ceny i szerokiego wachlarzu dostępnych modeli na rynku. Na wytrzymałość nawierzchni brukowych wpływa w dużym stopniu jakość wykonania kostki. Każdy z modeli kostki brukowej, które zostały dopuszczone do sprzedaży, powinien spełniać normy europejskie. Normy te dotyczą najważniejszych cech bruku: odporności na wymagające warunki atmosferyczne, obciążenia i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu, kupując kostkę brukową masz pewność, że jest ona dobrej jakości i posłuży na lata. W ofercie firmy Kamal znajdują się różne modele m.in. kostki brukowej, kostki tarasowe spełniające normy europejskie, dostępne w wielu wariantach kolorystycznych.

Sposób ułożenia kostki brukowej a wytrzymałość

Duży wpływ na to, czy kostka brukowa jest wytrzymała, ma również sposób jej ułożenia. Tak samo jak w przypadku układania płyt brukowych czy układanie krawężników. Pierwszym, co prawda niewidocznym, ale kluczowym aspektem jest przygotowanie podłoża. Podbudowa to warstwa, która odpowiada za prawidłowe przeniesienie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy, pełniąc jednocześnie funkcję mrozoodporną i podstawę równomiernego ułożenia kostki. Niestarannie wykonana podbudowa skutkuje powstawaniem ubytków lub całkowitym zapadaniem się fragmentów chodnika czy podjazdu. Najczęściej wybierane są podbudowy z gruzu betonowego, kruszywa kamiennego lub gruntu z domieszką cementu lub betonu. Kolejnym krokiem jest przygotowanie podsypki, która powinna być wykonana z materiału przepuszczalnego wodę. W innym wypadku, wilgoć będzie gromadzić się pod powierzchnią kostki, co ostatecznie doprowadzi do całkowitego jej zniszczenia w czasie mrozów. Najlepiej więc wybrać podsypkę, do której wykonania użyto piasek lub mieszankę piaskowo-cementową. Podczas układania kostki brukowej ważna jest staranność i zachowanie odpowiednich odstępów, które finalnie uzupełniane są piaskiem.

Jakie są zalety kostki brukowej?

Dobrej jakości kostka brukowa jest odporna na pęknięcia powodowane skrajnymi temperaturami i silnym naciskiem. Jest również bardzo przyczepna – prawdopodobieństwo poślizgnięcia się na kostce brukowej w czasie deszczu lub roztopów jest znacznie mniejsze niż poślizgnięcie się na mokrym betonie. Kolejną z niezaprzeczalnych zalet kostki brukowej jest jej przystępna cena i duża ilość dostępnych wariantów kolorystycznych, co pozwala na tworzenie nawierzchni zgodnie z własną estetyką.