Układanie krawężników

Krawężniki należy układać na ławie betonowej zgodnie z projektem. Należy wykonywać w niej w odległości nie większej niż co 5 m szczeliny dylatacyjne o szerokości około 20 mm i wypełnić je elastyczną masą do spoin. Pomiędzy spodem krawężnika i ławą powinna być ułożona warstwa podsypki o grubości 30-50 mm. Podsypka z piasku lub mieszanki cementowo piaskowej 1:4 umożliwi niezależne odkształcanie się krawężników i ławy oraz niwelowanie dopuszczalnych różnic wysokości krawężników. Krawężniki typu obrzeże można układać także na wyrównanym i zagęszczonym podłożu z gruntu niespoistego lub na podbudowie kruszywowej.